Basketbolda Antrenör Nasıl Olunur?

Tüm diğer spor dallarında olduğu gibi basketbol antrenörü olmak için de adaylarda aranan bazı şartlar vardır. İlk olarak, aday olabilmek için basketbol antrenörlük kurslarına katılmak gerekir. Ancak bu kurslara katılabilmek için de bazı koşullar mevcuttur.

Milli sporcular kursa katılmak istediğinde, eğitim olarak İlköğretim mezunu olması yeterlidir. Diğerleri için  en az lise veya dengi okul mezunu olmak zorunludur. Şayet bu kriter uygunsa adayın siciline bakılır. Taday, taksirli yani bilinçsizce yapılan suçlar haricinde 6 aydan fazla hapis, ağır hapis, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihtilas, sahtecilik, irtikap, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi alım satımlara fesat karıştırmak, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile devlet sırrıno açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmalıdır.

basketbolda_antrenor_nasil_olunur

Bu tarzlarda bir suç işlenmemiş ise kişinin aday olma durumu devam eder. Ayrıca, antenörlük kursuna katılabilmenin diğer koşullarından ikisi de 18 yaşını doldurmuş olmak ve görevini icra etmesinde herhangi bir akıl veya vücut hastalığına sahip olmamaktır.

Bunların dışında bir katılım şartı daha vardır. O da Türkiye Basketbol Federasyonu disiplin talimatı ve sporla ilgili yayımlanan her türlü Ceza Yönetmeliklerine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla veya/ve toplam 1 yıldan fazla doping suçundan dolayı ceza almamış olmak…

Şayet tüm bu sayılan şartların hepsi sağlanıyorsa adaylar antrenör olmak için açılan kurslara katılabilirler.

Kurslarda, kurs başlamadan önce adaylardan istenen bazı belgeler vardır. Bu belgelerin tamamlanması ve belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Peki, bu belgeler nelerdir?

*Erkekler için sakalsız ve kravatlı 4 fotoğraf

*Sağlık raporu(aslı)

*Savcılık iyi hal kağıdı(aslı)

* Açık adres belirtilen dilekçe

*Noter imzalı diploma suretinin aslı

*Nufus cüzdan sureti

*Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cezası olmadığına dair yazının aslı

*Milli sporcuların Millilik Belgesi

*Basketbol sporculuğu yapanların Sporcu Belgesi

Bu formlar yetkili kişi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü taktirde adaya geri dönüş yapılır ve kişi kursa katılmaya hak kazanır.

Kurs sonunda eğitmenler tarafından her dersten sınav yapılır. Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu tarafından notlar yayınlanır ; 60 ve üzeri not geçer olup en fazla 4 dersten başarısız olan aday bu derslerden bütünlemeye kalır. Şayet 5 dersin üzerinde başarısızlık olursa kurs tekrarı yapılır. Başarılı olan adaylar Basketbol 1. Kademe(E) Antrenör Belgesi almaya hak kazanırlar. Bu belge Gençlik İl Müdürlüğü’nden takip edilir ve yine bir form doldurarak 1 fotoğraf, antrenör belgesi nüfus cüzdan fotokopisi ve belirtilen miktarda ödeme yapıldığına dair dekont ile belirtilen adrese postalanır.

Son olarak da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından hazırlanan Antrenör Kartı(E sınıfı) kişiye postalanır.

Daha üst kademeler için eğitimlerin devamı vardır ancak bunlar için de uyulması ve beklenmesi gereken kriterler mevcuttur. Kişi istediği taktirde  sınıflar arası yükselmeye devam eder ve nihayetinde A sınıfı antrenör kartı almaya kadar gidebilir.