Dayanıklılık geliştirici oyunlar/Eğitsel oyunlar

Dayanıklılık geliştirici oyunlar/Eğitsel oyunlar


OYUNUN ADI: Horoz DövÜŞÜ
OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların dayanıklılığını geliştirir.
OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular boy ve kilo özellikleri dikkate alınarak, geniş kolda tek sıra olurlar ve “tek-çift” diye sayarak eşleşirler. Eşler karşılıklı olarak ellerinden tutuşurlar. Verilen komutla birbirlerinin etrafında boksör sıçrayışıyla dolanıp, birbirlerinin ayaklarına basmaya çalışırlar. Her ayağa basış 1 puandır.

OYUNUN ADI: Tavuk Tilki Geliyor Yavrunu Koru

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular 6 veya 7 kişilik gruplara bölünür. Her grup oyun alanına birbirlerine çarpmayacak şekilde uygun aralıklarla derin kolda yerleşirler. Öndeki
arkadaşının belini sıkıca kavrarlar. En öndeki tavuk onun arkasındakiler civcivdir. Grubun bir tane de tilkisi olur. Tilkinin elinde hentbol topu vardır. Tilki karşısında derin kolda sıralanmış olan grubun en arkasındaki oyuncuyu (civcivi) topla vurmaya çalışırken en baştaki tavuk bunu önlemeye çalışır. Tavuğun hareketlerine bağlı olarak arkadaki civcivler de toptan ve tilkiden korunmak için hareket ederler. Tilkinin vurduğu oyuncu tilkinin arkasına geçerek onun belinden kavrar. İsabet etmeyip kaçan topları tilkiye geri vermek üzere bir yardımcı verilir. Verilen süre içerisinde en çok civciv avlayan tilki grubu oyunu kazanır. Kazanan grubu sınıf alkışlar

OYUNUN ADI: Hareketli Tavşancık

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların dayanıklılığını geliştirir.
OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyunculardan birisi ebe olarak seçilir: Ebe de dahil olmak üzere tüm oyuncular verilen komutla beraber tavşan sırasıyla salonda koşmaya başlarlar. Ebe tavşan gibi sıçrayarak sahadaki diğer oyunculara değmeye çalışır. Ebenin değdiği oyuncu 1 ceza puanı alır ve ebe olur. Oyunda hiç ceza puanı almayan veya en az ceza puanı alan oyuncular “en hareketli tavşan” olarak ilan edilir.

potaforum

Kısa, Orta Ve Uzun Süreli Dayanıklılık

Kısa süreli dayanıklılık, hareketin yapılmasından sonra en az 45sn ile 2dk arasında bir dinlenmenin olacağı bilinmelidir. Kısa süreli dayanıklılığın en önemli belirleyicisi, anaerobik kapasite düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Kısa süreli yüklenmelerde aerobik kapasitenin etkisi oldukça azdır. 45 sn’den daha kısa süren disiplinlerde kısa süreli dayanıklılık yerine kuvvet ve sürat parametreleri performansın önemli belirleyicisi olmaktadır.

              Orta süreli dayanıklılıkta, koşulan mesafe veya yapılan bir egzersiz sonrasında tekrar bir yüklenme yapabilmek için sporcunun 2 ila 12dk arasında dinlenmesi gerekir. Orta süreli dayanıklılık isteyen sporlarda enerji oluşumu birbiri ile ilişkili olarak anaerobik ve aerobik yollardan karşılanır. Orta süreli spor dallarına bakıldığında, başarılı sporcuların ortalamanın üzerinde bir aerobik kapasiteye sahip oldukları gözlenmektedir.

              Uzun süreli dayanıklılık, bir sporcunun yorgunluğa karşı koyabilmesi için yüklenmelerin arasında 11dk’dan daha çok sürede dinlenme arası verdiği egzersizlerden oluşur. Uzun süreli dayanıklılık ilk bakışta aerobik dayanıklılığın kendisidir. Ancak geliştirilmiş bir genel aerobik dayanıklılık yanında süresi gittikçe artan yarış ve karşılaşmalar da anaerobik kapasite de önemlidir. Bu yüzden yarışma dalı veya disiplini uzun süren dayanıklılık sporcuları bu antrenmanların yanında dikkatle anaerobik karakterde çalışmalar yapmak durumundadırlar.

antrenmanbilimi