Sürat Çalışmaları İçin Bazı Öneriler


           * Sürat geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalarda koşulan mesafenin uzunluğu, sporcunun maksimal sürate erişebilmek için kullandığı mesafeye bağlıdır. Antrenmanda koşulan mesafe, bu mesafeden az ise sporcunun ivmelenebilme özelliği geliştirilirken, maksimal sürati geliştirilmez.

              * Koşulacak maksimal mesafenin saptanması zordur. Bununla birlikte sürat gelişimi için süratin maksimala eriştiği noktadan itibaren sürat temposunun bir süre daha zorlanması (1-2 sn) öneriler. Ancak, bu sürenin uzatılması halinde, süratte devamlılık özelliği geliştirilmiş olacaktır.

              * Maksimal süratin ne kadar korunabileceği ancak her sporcunun kendi optimal mesafesini belirlemekle mümkün olabilir.

              * Maksimal sürate dör-beş saniye içerisinde erişilebilir.

              * Gözlemler, koşular açısından dikkate alındığı zaman, iyi sporcularda maksimal sürate 20-50 metreler arasında erişilmesine karşılık, vasat sporcularda yirmi-kırk metredir.

              * Yorgunluğun çabuk ortaya çıkışını engellemek için tekrarlar bir sistem içinde yapılmalıdır. Tam dinlenme ilkesine uyulmalıdır.

              * Süratin gelişimi için yapılacak antrenmanlar % 75-100 şiddetinde olmalıdır. Sürat gelişiminin devam edebilmesi için sporcunun, var olan süratini aşmaya çalışması gerekir. Çalışmalarda maksimal yoğunluk uygulanmalıdır.

              * Erkekler kendi maksimum süratlerine oniki, kızlar ise ondört yaşında ulaşabilirler. Çocukların antrenmanlarında bu dikkate alınmalıdır.

              * Öncelikle sporcularda temel sürat geliştirilmeli ve bunun üzerine daha sonra teknikle bağlantılı sürat ölçülmelidir.

              * Sürat çalışmaları basit ya da kombine biçimde her antrenmanda bulunmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir