SÜREKLİ ve TAHMİN EDİLEMEZ HAREKETLİ HÜCUM (MOTION OFFENSE)


Güney Miami – Dade’de uyguladığımız “Hareketli Hücum” un prensibi, top ve hücum eden 5 oyuncunun sürekli ve tahmin edilemeyen bir hareket içinde olmaları ve savunma için çözülmesi güç sorunlar ortaya çıkarmasıdır.
Bizim anlayışımıza göre, sürekli hareket eden 5 hücum oyuncusunun savunma üzerinde yarattığı etki, 4 hücumcunun top süren 1 hücumcuyu izlemesi halinden çok daha güçlü bir etkidir. Hareketli hücum, paslaşmaya dayalı bir oyun olduğundan mecbur kalmadıkça top sürmekten kaçınırız.
Hareketli hücumu öngören dizilişimiz, oyuncularımızın yeteneklerini daha çok değerlendirebilmemizi, oyuncunun da savunmanın hatalarından daha kolay yararlanabilmesini mümkün kılar; aynı zamanda da yüksek yüzdeli şut atmayı temin etmek için gereken antrenör denetiminin oluşumunu sağlar.
Paslaşmamız, oyunu istediğimiz tempoda tutmamızı temin edecek ritmi yaratmamızı temin eder. Bunun yanısıra, tüm hücumcuların topla oynama şansı doğar ve topsuz hareket eden hücumcuların topla buluşup şut kullanmalarına olanak sağlanır.
“Paslaşma” ve “şahsi olmama” konularında oyuncularımıza benimsetmeye çalıştığımız kesin tavrımız, takım çalışmasının da oluşması ile sabırlı hücum ve dengeli hücum kavramlarının gelişimine yardımcı olur.
Hareketli hücumu oluşturan ögeler; paslaşma, hareket, perdeleme ve kontroldür. Hücum organizasyonu bir pota altı oyunu üzerine kurulur ve maç süresince pivot oyuncumuz topla en az 30 kere buluşur.
Hareketli hücum, hızlı hücumu takip eden çabuk atışı olanaklı kılacağı gibi, set hücumuna geçilinceye kadar dip çizgiden penetre etmeyi de olanaklı kılar.
Hareketli hücumu organize ederken iki temel noktaya önem veririz:
1. Topun hareketi
2. Oyuncunun hareketi
Bu hareketleri hayata geçirirken, kabul görmüş genel basketbol kurallarını kişisel ve antrenörlük felsefemize dayanarak geliştiririz.
Topun Hareketi:
Hücumcu topu alır almaz pivot hareketi yaparak hemen çembere yüzünü dönmelidir.
1. İlk olarak (içeri penetre ederek) post oyuncusuna pas vermeyi, ikinci olarak şut atmayı, üçüncü olarak içeri dalmayı, dördüncü olarak da pas verip hareket etmeyi düşünürüz.
2. Sadece iki amaç için top sürmeyi kabul ederiz:
Dalma için top sürüş: Top hızla çembere doğru sürülür.
Kontrol için top sürüş: Savunmanın baskısını azaltmak ya da baskıdan kurtulmak için ve daha uygun pas açısı bulabilmek için top sürülür.
3. Pozisyon bulabilmek için iyi yapılmış ön (hazırlık) hareketler şarttır. Hücumu başlatmak için post oyuncusunun perdelemelerini kullanırız: Bunlar; postun pivota, postun forvetlere, postun dip çizgideki dış oyunculara yaptığı perdelemelerdir.
· Pası veren oyuncu hemen kat eder. Hücumcu, kendisine perdeleme yapacak takım arkadaşını bulur ve perdeleme sonrası savunma olmayan boş ve açık alana yönlenir.
· Hücumcu pası almak için pozisyon alır; eğer alamazsa, bulunduğu bölgeyi boşaltır.
· Bütün oyuncular savunmanın boşlukların izlerler.
4. Top faul çizgisinin alt tarafına geçtiğinde, top kontrolü olan oyuncu iki kereden fazla topu zıplatmaz. Unutulmamalıdır ki, top kayıplarının % 80’i bir top sürüşün ardından olur.
5. Top çembere atılmadan önce oyuncularımız arasında en az 4 kere paslaşılır (tabii ki çok kolay bir turnike fırsatı çıkmamışsa…)
6. Top kullanılmadan önce post oyuncusunun eline değmelidir. Post, şut ya da pas yapamıyorsa, herhangi bir takım arkadaşına pas verebilmek için en fazla iki kere zıplatmak kaydıyla top sürebilir.
7. Top hakimiyetini sürdürebilmek için her zaman kolay pası tercih ederiz.
8. Bir pas aldıktan sonra hücumcu hemen çembere döner ve pas vermeden önce topu 3 saniye elinde tutar. Pası verdikten sonra ters yöne 2 adım atar. Bu hareket çember altında işlerin iyi gitmesine yardımcı olacaktır.
9. Topun her iki forvet bölgesine de mümkün olan en çok sayıda pas olarak verilmesini isteriz.
10. Oyuncularımızın topu hiç bir zaman gözden kaçırmamalarını ve her zaman topun nerede olduğunu bilmelerini isteriz.
Oyuncunun Hareketi:
1. Bir pas atıldığında, tüm oyuncular hareket etmelidir. Oyuncular toplu ya da topsuz olarak 3 saniyede içinde bir hareket yapmalıdırlar.
2. Tüm oyuncular pas alabilmek için açığa çıkmalarını sağlayacak hareketleri yapmalıdırlar. Eğer bir oyuıncu boşa çıkamamışsa, potaya doğru kat etmeli, ya da diğer bir oyuncuya perdeleme yapmalıdır.
3. Dip çizgiye yapılan perdeleme kuralı: Savunma oyuncusu hücum oyuncusunu üst tarafından savunuyorsa, perdeleme aşağıya doğru yapılır. Tam tersi durumda, savunma aşağı yönden savunma yapıyorsa, perdeleme yukarıya doğru yapılır. Dip çizgiye doğru ne kadar çok hareket yapılırsa, daha isabetli şut atma bölgelerinde pas alabilme şansı artar. Eğer bir hücumcu bir savunmacının yanından koşarak geçiyorsa, mutlaka o savunmacıya perdeleme yapmalıdır.
4. Bazı özel durumlar dışında, top elindeki oyuncunun savunmacısına yapılan, ya da kendi attığı pası takip eden hücum oyuncusunun yaptığı perdelemelere izin vermeyiz. Yalnızca oyun kurucu (1 numaralı oyuncu) kendi attığı pas sonrası pas verdiği arkadaşının savunmacısına perdeleme yapabilir. Post oyuncusu da (dört pas yapıldıktan sonra) top elinde olan oyuncunun savunmacısına perdeleme yapabilir.
5. Bir savunmacı, hücumcu ile dip çizgi arasında ise, o savunmacıya aşağıya doğru perdeleme yapılır. Hücumcunun altında savunmacı yoksa, o hücumcu dip çizgiye doğru 3 adım atar ve V – kat yaparak boş alana çıkar.
6. İki oyuncu aynı yönde birbirini takip eden iki kat yapamaz.
7. Post – pivot oyuncuları ve dış oyuncular sanki ip üstündelermiş gibi oynamalıdırlar. Dış oyuncular toptan yaklaşık 5 metre uzaklıkta pozisyon almalıdırlar.
Dış Oyuncu Kuralları:
Toplu Oyuncunun Hareketleri:
· Pas ver ve ters yöne perdelemeye git.
· Pas ver ve doğruca potaya doğru kat et, sonra ya top tarafına, ya da topsuz tarafa çık.
· Pas ver ve dip çizgiye doğru hareketlen, sonra ya top tarafına ya da topsuz tarafa çık.
· Pas ver ve boş alanı doldur.
· Posta pas ver, ya en yakın oyuncuya perdeleme yap, ya de boş sahaya kat et.
Topsuz Oyuncunun Hareketleri:
· Pozisyon uygunsa, toptan uzakta bir perdeleme yap.
· Seni savunan oyuncuyu devamlı meşgul et ki, başka bir pozisyona ikili sıkıştırmaya gidemesin ve gözünü toptan ayırmak zorunda kalsın.
· Atılan şutlara rebound yapabilmek için uygun rebound pozisyonu almaya çalış.
· Bir perdelemeden boşa çıkıp topu alamamışsan, potaya doğru kat et.
· Backdoor hareketleri; faul çizgisinin uzantılarında pas alamıyorsan, dip çizgiye doğru hareketlen.
Post – Pivot Oyuncuları Kuralları:
Post – pivot oyuncuları birbirleriyle yer değiştirebilirler. Sistemimiz gereği bu 2 oyuncuya sürekli olarak top geldiğinden, bunlar “kilit” oyunculardır.
Post Oyuncusu Kuralları:
· Oyuna her zaman pivotta başla.
· Her zaman toptan 1 pas mesafesi uzaklıkta ol.
· Pozisyon aldıktan sonra, 3 pas sonrası (ya da dış oyuncular arasında yapılan 2 ya da 3 pas sonrası) pas alamamışsan, pivot oyuncusuna perdeleme yap ve pivota yerleş.
· Post oyuncusu, top tarafındaki pivot bölgesine kayabilir.
· Arkadan perdeleme yapmak için dışarı adım bas, ya da pas alabilmek için taraf değiştir.
· Pas alırsan;
1. Yüzünü çembere dön,
2. Pivotun iç katına pas atmaya çalış,
3. Zayıf taraftan bir dış oyuncunun çembere doğru yaptığı kata pas atmaya çalış.
· Pivot pas alırsa, potaya doğru kat et.
· Dış oyunculara yapılan baskıyı azaltabilmek için gerektiğinde dışarı adım basarak top al.
· Top aşağıya indiğinde aşağıya in.
· Gerektiğinde topu terse çevirmek için yüksel, top alamazsan aşağıya perdelemeye git.
· Dört pas yapıldıktan sonra, top elinde olan oyuncunun savunmacısına perdeleme yapabilirsin.
· Her an topsuz taraftaki oyuncuya perdeleme yapmaya hazır ol.
Pivot Oyuncusu Kuralları:
· Çoğunlukla topun ters tarafında ol.
· Post pas aldığında öbür pivota kat ederek topu iste.
· Postla yer değiştirmek için hazır ol.
· Ters taraftaki dış oyuncuya dip çizgi perdelemesi yapabilmek için hazır ol; eğer dış oyuncu içeride kalmışsa, dış oyuncu kurallarını uygula.
· Top tarafına yalnızca pas alabileceksen git.
· Post oyuncusuna perdeleme yapabilirsin.
· Post aşağıya kayarsa, posta yüksel.
Coaching için Püf Noktaları:
1. Perdeleme yapan oyuncu (kat eden değil) toptan uzakta yapılan perdelemeler için çoğunlukla uygun pozisyondadır. Bu oyuncu bazen savunmayı aldatıp topa doğru hareketlenebilir. Bu durumda yapılan perdeleme, “omuz omuza perdeleme (sıyırarak yapılan perdeleme)” olup, savunma baskısı hissedildiğinde potaya doğru yapılacak hareketi sağlayabilir.
2. Zamanlama kilit faktördür.
3. Top süren oyuncu kendi takım arkadaşına doğru top sürüyorsa, kendisine yaklaşılan oyuncu ya yukarı adım basarak backdoor yapar, ya da (dört pas sonunda..) top süren oyuncunun savunmacısına perdeleme yapar.
4. Dip çizgiye doğru hareketlenen dış oyuncu ya çember altından kat ederek ters taraftan boşa çıkar, ya da kata başladığı forvete doğru savunmasına yapılan perdeleme üzerinden çıkar.
5. En önemli oyuncu (hem hücum hem de savunma için), pası alan, kendisine pas verilen oyuncudur.
6. Taraf değiştirirken, post oyuncusu zayıf tarafa pas yaptıktan sonra top elindeki oyuncuya perdeleme yapabilir.
7. Çalışmaların ilk iki haftasında perdeleme ve kat etme prensipleri üzerinde oyuncular çalıştırılmalıdır.
8. Post – pivot hareketleri: Top faul çizgisinin üzerindeki bir oyuncudaysa, post oyuncusu aşağıya doğru perdeleme yapar; top faul çizgisinin altındaysa, pivot oyuncusu yukarı ve uzağa doğru perdeleme yapar.
9. Dış oyuncular: Çembere doğru kat ederken, post – pivot oyuncularının oyunlarına karışıp bozmamak için kulvar dışından hareket etmelidirler.
10. Bir şuttan sonra, 1 numaralı oyun kurucu dışındaki tüm oyuncular reboundu kovalarlar ve savunmacı olurlar.
11. Herkes savunmaya dönmelidir.
12. Çok fazla “kural bağımlısı” ve “klişeci” olunmamalı, savunmanın yaratacağı en uygun fırsat beklenmelidir.
13. Post topla buluştuğunda, dış oyuncular toptan en az 2.5 – 3 metre uzaklıkta olmalıdırlar.
14. Topsuz oyuncu zihinsel olarak her zaman uyanık olmalıdır. Topsuz oyuncunun hareketinin ne yöne doğru olacağınının, toplu oyuncu, pası yeni alan oyuncu ve bunların savunmacıları tarafından bilinmeleri kuvvetle muhtemeldir.
15. Dış oyuncular post – pivot hareketlerini, post – pivot oyuncuları da dış oyuncuların hareketlerini bilmeli ve anlamalıdırlar.
16. Toptan uzağa doğru perdeleme yaptıktan sonra, dış oyuncular hareketlerini dip çizgiye doğru devam ettirmelidirler.
17. Post oyuncusu topu aldığında, dış oyuncular topun alt tarafına doğru hareketlenmelidirler.
18. Post oyuncusu topun geldiği yöne doğru dönmelidir.
19. Post oyuncusu her hangi 2 dış oyuncu 2 x 2 pozisyonu yakalayana kadar top sürebilir.
20. Pivot zamanlaması (hareket öncelikleri); şut atmak, post katı yapmak, bir dış adamın yarma katında boş olması halinde ona pas indirmektir.
21. Post zamanlaması (hareket öncelikleri); pas aldıktan sonra pivot hareketi yaparak potaya dönmek, kat eden pivota pas vermek, backdoor hareketi yapan dış oyuncuya pas vermek, taraf değiştiren oyunculara pas vermek, potaya yüklenmek, pas verip kat etmektir.
22. Post oyuncusu top aldığında uygun top kullanma pozisyonunda değilse, topu dış oyunculara çevirmelidir. Pivot oyuncusu oyuna başlamak için cephesini içeri doğru çevirmelidir.
23. Eğer savunma topu iyi savunuyorsa, pas yapılmalıdır. Savunma kuvvetli değilse, potaya doğru dalma hareketi yapılmalı, şut menzilindeyse şut atılmalıdır.
İyi Şut (Atış) Nedir?
Yerleşim
: Çembere ne kadar yakın olunursa, o kadar iyi ve isabetli atış yapılır. İstatistiksel olarak bazı bölgelerden yapılan atışlar daha isabetlidir.
Şutör (atıcı): Kullanabilecek en iyi atışı mı kullanılıyor? Kötü bir dış atıcının turnikeden ya da yakın mesafeden yapacağı atışla sayı bulma şansı yüksekken, 6 – 6.5 metreden atış kullanması akıllıca bir seçim olmaz.
Savunma: Atıcı baskı altında mıdır? Eğer öyleyse, çoğunlukla atış kullanmamalıdır. Zorlanarak kullanılan bir atış, iyi savunmanın varlığına işaret eder. İstisna: Bir post ya da kanat oyuncusu çembere yakın bölgede hücum reboundu almışsa, topu çembere doğru yüklenerek kullanmalıdır.
Hücum Reboundu: Hücum reboundu için uygun pozisyonda bir oyuncu var mıdır? Rebound için uygun pozisyonda oyuncu varken kullanılan topun yüzdesi, rebound alacak oyuncu yokken kullanılan atışın yüzdesinden daha iyidir.
Takım Öncelikleri: Kullanılan atış acaba kullanabilecek en iyi atış mıdır? Set düzenindeki oyunda acaba daha iyi top kullanma olanakları ortaya çıkar mı?
Tempo Kontrolü: Hemen şimdi mi atış kullanılmak istenmektedir? Yoksa zaman ve skora göre oynamak daha mı akıllıca olacaktır?

Bruce HUCKLE (Güney Miami Dade Koleji Antrenörü)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir